Αναρτήσεις

Απολογισμός 44ου Συνεδρίου της ΠΕΦ

Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων

Στιγμιότυπα Συνεδρίου

3η ημέρα Συνεδρίου

2η ημέρα Συνεδρίου

1η ημέρα Συνεδρίου

Η αφίσα του Συνεδρίου