Ψήφισμα του Συνδέσμου Φιλολόγων Καβάλας

Δείτε εδώ το ψήφισμα

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ τον αποχαρακτηρισμό του θέματος Β1 στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία ως ερωτήματος "κλειστού τύπου", ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ του μαθήματος και ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ως αντιδεοντολογικό, αντιθεσμικό, αντιπαιδαγωγικό -και ίσως στα όρια της νομιμότητας.Παρά τις αρχικές επισημάνσεις των φιλολόγων-βαθμολογητών προς την Κεντρική Επιτροπή για την προβληματικότητα του θέματος και κυρίως των ενδεικτικών απαντήσεων που δόθηκαν, η ΚΕΕ έκανε ελάχιστες διορθώσεις και στους βαθμολογητές έγιναν συστάσεις να δέχονται ως ορθή μόνον την τεκμηρίωση της ΚΕΕ έτσι, ώστε να αποφευχθούν αποκλίσεις στους τελικούς βαθμούς. Επομένως, η αναδίπλωση της ΚΕΕ μία εβδομάδα αργότερα και με μεγάλο αριθμό φακέλων να βρίσκονται στη φάση της αποκόλλησης είναι θεσμικά και ηθικά απαράδεκτη.Ως εκ τούτου, όσοι βρίσκονται σε θέσεις που οι αποφάσεις τους επηρεάζουν τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων θα πρέπει να έχουν την ευθιξία και την τιμή να αναλαμβάνουν στο ακέραιο την ευθύνη πράξεων ή παραλείψεών τους.

Σχόλια