ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ Σ.Φ.ΚΑΒΑΛΑΣΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Τ.Π.Ε.) ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι,
ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Καβάλας προγραμματίζει σεμινάριο για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων. Το σεμινάριο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο τέλος Απριλίου ή στις αρχές Μαΐου και θα απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό συνέδρων προκειμένου να διασφαλιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις ανατροφοδότησης (θα ακολουθήσει σύντομα πρόσκληση εγγραφής στο σεμινάριο). Το σεμινάριο θα διακρίνεται σε δύο μέρη: Στο πρώτο μέρος θα γίνουν θεωρητικές  εισηγήσεις από επιστήμονες που εξειδικεύονται στη διδακτική μεθοδολογία και στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστούν διδακτικές προτάσεις και εφαρμογές από  εκπαιδευτικούς (σενάρια διδασκαλίας) στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας, της Λογοτεχνίας, των Αρχαίων Ελληνικών και της Ιστορίας.
Στο πλαίσιο αυτό καλούμε τους συναδέλφους που επιθυμούν να παρουσιάσουν εργασίες τους να δηλώσουν το όνομα, το θέμα και τα στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο)  το συντομότερο δυνατό στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνδέσμου sfkavalas@mail.com. Όσοι θέλουν περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας στο τηλέφωνο 6946 353772 (Ά. Παληκίδης). 

Σχόλια