Διδακτικές εφαρμογές σεμιναρίου για το Ναζισμό στα σχολεία

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι,

Όπως όλοι συμφωνήσαμε, το σπουδαιότερο μέρος του σεμιναρίου έγκειται στην πρακτική εφαρμογή και μετάδοση στα παιδιά μας των όσων γίναμε κοινωνοί. Για το λόγο αυτό, τις αμέσως επόμενες μέρες θα έρθει ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα σχολεία του Νομού, με την οποία θα ζητείται από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων να διευκολύνουν τους καθηγητές που συμμετείχαν στο σεμινάριο διαθέτοντάς τους 2-3 διδακτικές ώρες για να πραγματοποιήσουν διδακτικές εφαρμογές στις τάξεις τους. Παρακαλούμε θερμά μετά το πέρας της εφαρμογής σας να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά το συνημμένο «πρωτόκολλο» (ενημερωτικό έντυπο εφαρμογής διδακτικού σεναρίου) και να το αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνδέσμου sfkavalas@gmail.com Στους εκπαιδευτικούς που πραγματοποίησαν διδακτικές εφαρμογές στα σχολεία τους και μας απέστειλαν το σχετικό «Πρωτόκολλο» θα χορηγηθεί συμπληρωματική βεβαίωση συμμετοχής.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Ο πρόεδρος
Άγγελος Παληκίδης

Ενημερωτικό έντυπο εφαρμογής διδακτικού σεναρίου

Σχόλια