Διδακτική αξιοποίηση του Σεμιναρίου του Συνδέσμου Φιλολόγων Καβάλας
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας οφείλει να ευχαριστήσει το Σύνδεσμο  Φιλολόγων Καβάλας για τη διοργάνωση του Σεμιναρίου με θέμα «Κριτικές προσεγγίσεις του ναζιστικού φαινομένου: από την ιστοριογραφία και την πολιτική θεωρία στη σχολική ιστορική μάθηση», καθώς και τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειας για την αθρόα συμμετοχή τους σε αυτό. Όπως είναι γνωστό από την αρχική προκήρυξη, μετά την πραγματοποίηση του θεωρητικού μέρους και των παιδαγωγικών εργαστηρίων στις 22-24 Φεβρουαρίου 2013, έχει προγραμματιστεί η εξακτίνωση του Σεμιναρίου στα σχολεία και η πραγματοποίηση διδακτικών σεναρίων σε σχολικές τάξεις από τους καθηγητές που παρακολούθησαν το σεμινάριο.
Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούμε τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Σχολικών μονάδων να διευκολύνουν τους επιμορφωθέντες εκπαιδευτικούς παρέχοντάς τους διδακτικό χρόνο 2-3 συνεχόμενων ωρών και τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό για την εφαρμογή των διδακτικών σεναρίων στις τάξεις τους. Είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατό οι διδακτικές εφαρμογές να πραγματοποιηθούν στο σύνολο των σχολείων και του μαθητικού πληθυσμού, τουλάχιστον κατά το τρέχον σχολικό έτος. Θα είναι όμως ιδιαίτερα θετικό, εφόσον οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί το επιθυμούν, να πραγματοποιήσουν τις διδασκαλίες τους σε όσο το δυνατό περισσότερα σχολικά τμήματα.
                                                      
                                                                                                       

                                        Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Ι. ΧΕΡΙΣΤΑΝΙΔΗΣ

 

Σχόλια