ΠΕΦ: Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
            Με το νέο νόμο, εσχάτως ψηφισθέντα, για την αναδιάρθρωση της Β/μιας Εκπ/σης, επέρχονται ριζικές αλλαγές στη δομή, ιδιαίτερα του Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου (αξιολόγηση, προαγωγή και απόλυση, πρόσβαση στην Γ/θμια Εκπ/ση κ.ά.). Οι αλλαγές, όμως, αυτές, παρά τις μεγαλόστομες εξαγγελίες, δεν προωθούν την αυτοτέλεια του Λυκείου, ως εκπαιδευτικής μονάδας, ανεξάρτητης από την εισαγωγή στην Γ/θμια Εκπ/ση. Αντίθετα, ενισχύεται, στο Γενικό Λύκειο, ο εξετασιοκεντρικός χαρακτήρας με τις εξετάσεις και στις τρεις τάξεις, ένα σύστημα δηλαδή άκρως γραφειοκρατικό και διοικητικό (Τράπεζα Θεμάτων), καθαρά ανταγωνιστικό (βαθμοθηρία) και επώδυνα εξοντωτικό για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, με συνακόλουθη την ενίσχυση της παραπαιδείας σε όλες τις εκφάνσεις της.
            Παρατηρείται, επίσης, υποβάθμιση της Γενικής Παιδείας τόσο στο Γενικό όσο και στο Επαγγελματικό Λύκειο, όπου μάλιστα σημειώνεται συρρίκνωση των μαθημάτων, όπως της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Ιστορίας.
            Όσον αφορά τα φιλολογικά μαθήματα, κρίνονται θετικά τόσο η εξέταση της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, σε όλες τις κατευθύνσεις όσο και η αύξηση συνολικά των ωρών διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών, Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και Ιστορίας, στην Γ΄ Λυκείου, υπό τον όρο, βέβαια, ότι τα μαθήματα αυτά θα αποκτήσουν ουσιαστικό περιεχόμενο.
            Η Π.Ε.Φ. προβάλλει επιτακτικά, για μια ακόμη φορά, το αίτημα του ανθρωπιστικού προσανατολισμού της παιδείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, παρακολουθεί με έκδηλη ανησυχία την προσπάθεια εισαγωγής τεχνοκρατικού προσανατολισμού στη φιλοσοφία του νέου Λυκείου και αναμένει με αγωνία τις κυοφορούμενες εξελίξεις, επαναλαμβάνοντας, για μια ακόμη φορά, την επείγουσα ανάγκη εκπόνησης νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, (σε συνεργασία και με τις Επιστημονικές Ενώσεις), παραγωγής διδακτικού υλικού, με κατάλληλα διδακτικά εγχειρίδια, καθώς και της συστηματικής και πολύπλευρης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, η οποία βρίσκεται, από καιρό, σε εμβρυακή κατάσταση.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο

Σχόλια