ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: Ναζισμός, νεοναζισμός και ιστορική εκπαίδευση

Το Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας διοργανώνει Διημερίδα Διδακτικής της Ιστορίας με τίτλο Ναζισμός, νεοναζισμός και ιστορική εκπαίδευση, στην Κομοτηνή στις 13-14 Δεκεμβρίου.


Σχόλια