Ένωση Εκπαιδευτικων Αγγλικής Γλώσσας Καβάλας: «Ευρωπαϊκή Ένωση: καθημερινότητα του πολίτη και πολυγλωσσία»

Η Ένωση Εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας Καβάλας σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε την επιμορφωτική εκδήλωση που διοργανώνει σε συνεργασία με τις συμβούλους ΠΕ05 (Γαλλικής), ΠΕ06 (Αγγλικής) και ΠΕ07 (Γερμανικής) με θέμα:

«Ευρωπαϊκή Ένωση: καθημερινότητα του πολίτη και πολυγλωσσία»

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε εδώ.


Σχόλια