Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου: προτάσεις για το αδιέξοδο

Το κείμενο  που θα βρείτε εδώ για το μάθημα της Νεοελληνικής  Γλώσσας υπογράφουν 90 φιλόλογοι (εκπαιδευτικοί και σχολικοί σύμβουλοι από όλη την Ελλάδα), μέλη της διαδικτυακής κοινότητας  Agathi.pbworks.com  .

Η διαπίστωση για άλλη μια φορά της τυποποίησης του μαθητικού λόγου, όπως αποτυπώθηκε στις Πανελλαδικές «εξετάσεις»,  οδηγεί σε σκέψεις και προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί  να σπάσει ο φαύλος κύκλος  της διδασκαλίας της Γλώσσας  με «συνταγές επιτυχίας»,  που σε κάποιο βαθμό επιβραβεύονται στις Πανελλαδικές,  αλλά μαρτυρούν το αδιέξοδο του μαθήματος.
Προτάσεις ρεαλιστικές κι εφαρμόσιμες , που σχετίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό με πρωτοβουλίες που μπορούν να αναλάβουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι της χώρας , στων  οποίων την συνδρομή ελπίζουν οι εκπαιδευτικοί.

Η ομάδα διαχείρισης του Agathi.pbworks.com
Αγάθη Γεωργιάδου
Ρούλα Μουντάνου

Σχόλια