Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ο αγαπητός συνάδελφος Κουγιουμτζόγλου Δημήτρης μας έκανε μετόχους μιας πολύ ενδιαφέρουσας εισήγησης σχετικά με τον Μέγα Αλέξανδρο και την πρόσληψη της μορφής του στον Βυζαντινό Ελληνισμό!


Την εισήγηση του συναδέλφου μπορείτε να παρακολουθήσετε στην παρακάτω διεύθυνση.
https://youtu.be/xr4BHltmT-Y

Σχόλια