Προφορική Ιστορία-Πρόσκληση για συζήτησηΠροφορική Ιστορία -  Πρόσκληση για συζήτηση

Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ που εκπονεί το Μουσικό Σχολείο Καβάλας, με θέμα τη μνήμη και τη διαχείρισή της στις τοπικές κοινωνίες και σε σχέση με τη σχολική ιστορία, προτείνουμε τη δημιουργία μιας Ομάδας Προφορικής Ιστορίας, με στόχο να προσεγγίσουμε την ιστορία «από τα κάτω», να συλλέξουμε μαρτυρίες από τους ανθρώπους της πόλης μας, οι οποίοι έζησαν ή θυμούνται γεγονότα, συνθήκες και τόπους που αφορούν το παρελθόν της περιοχής μας και πτυχές της κοινωνικής και καθημερινής ζωής των ανθρώπων.
Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε τη σημασία των προφορικών βιωμάτων και την εμπλαισίωση των προσωπικών ιστοριών στη «μεγάλη ιστορία». Οι άνθρωποι της πόλης αφηγούνται ιστορίες ζωής και μέσω αυτών των αφηγήσεων το παρελθόν αποκτά πρόσωπο, ξυπνά συναισθήματα, οικειώνει το μικρό με το μεγάλο, το επίσημο με το ανεπίσημο, τον βραχύ χρόνο των ανθρώπων με τη μακρά διάρκεια της ιστορίας.
Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, καλούμε συναδέλφους που ενδιαφέρονται να μάθουν για την Προφορική Ιστορία, να εξοικειωθούν με τις μεθόδους της και σε δεύτερη φάση να εμπλέξουμε –στο μέτρο του δυνατού— και τους μαθητές μας, καθιστώντας τους «μικρούς ερευνητές», με στόχο να αναπτύξουν μια βιωματική σχέση με το παρελθόν.
Γι’  αυτόν τον σκοπό σας καλούμε σε συνάντηση γνωριμίας και ενημέρωσης για την Προφορική Ιστορία και τον τρόπο συγκρότησης και λειτουργίας των Ομάδων Προφορικής Ιστορίας (ΟΠΙ), που θα γίνει την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 στις 7 μ.μ. στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας, με καλεσμένο τον κ. Βασίλη Δαλκαβούκη, επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ. και μέλος του ΔΣ της Ένωσης Προφορικής Ιστορίας (ΕΠΙ).

Σας περιμένουμε να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε ιδέες και σκέψεις


Σχόλια